İçecek Ürünleri

İçecek Ürünlerini Supermarket ve Gıda Ürünleri kategorilerimizin altında bulabilirsiniz. Sıcak ve soğuk içecekler günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları olarak ekonomide büyük paya sahiplerdir. Bu içeceklerin doğal olanlarıyla birlikte aromatik olanları ve gazlı olanları da çok tüketilmektedir. Gazlı içecekler ve meyve suları Türkiye’de ve dünyada, restoranlarda, internetten satışta, promosyonlarda, ev tüketiminde, eğlencelerde sıklıkla tüketilmektedirler. Yabancı firmaların yanı sıra Türkiye’nin oldukça köklü bir yerel gazoz kültürü de vardır ve pazardaki payını arttırmaya çalışmaktadır. Türkiye’de son yıllarda çay evleri ve kafe şeklindeki işletmelerin kurulmasında oldukça fazla artış yaşanması, evlerin tüketimi dışında da talebin artışına sebep olmuştur. Çay Türkiye’de kişi başı ortalama 2.25kg (6.2g/gün) tüketim oranıyla gittikçe artarak, İngiltere’ye yaklaşmaktadır. Çayın geleneksel olarak Türk ve Anadolu kültüründeki yeri ve zararının çok tüketilmedikçe olmadığının belirtilmesi, bir de lezzetiyle birleşince, bu artış daha devam edecek gibi gözükmektedir. AB Gıda ve İçecek Sanayinde yapılan analizlerden yola çıkılarak hazırlanan tablolarda, AB’nin %12,9 pay ile en büyük üretim sektörü gıda ve içecek sektörüdür ve bu haliyle otomotiv ve kimya sanayinin ilerisindedir. İş hacmi 956 milyar Avro olarak belirlenmiştir ve 2007’ye göre %3,2 artış gözlemlenmektedir. Bu iş alanında çalışan sayısı 4,4 milyon kişidir ve 13,5 pay ile AB’de en fazla istihdama sahip sektördür, bu durumda hazır metal, makine ekipman sanayileri gibi endüstriyel alanların önündedir. Çalışan kişi sayısı 2007’ye göre %0,8 artışa sahne olmuştur. Küresel ihracat pazarında AB payı %17,5 olarak tablolara aktarılmıştır. Yine Gıda ve İçecek sanayisinin sektörel dağılımına bakıldığında KOBİ’lerin payı %48,7’dir. Türkiye’ye bakacak olursak; 2009 yılı işyeri sayıları baz alındığında gazozlarla ilgili 95 işletme, maden sularıyla ilgili 149 işletme, su ürünleriyle ilgili 152 işletme, süt ürünleriyle ilgili 1772 işletme ve sebze-meyve işlemeyle ilgili 4.118 işletme tablolardaki yerlerini almışlardır. İçecek sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere bakılacak olunursa en fazla üretim kapasitesini 6,6 milyar litreyle maden suyu sektörü sağlarken, gazoz sanayinin üretim kapasitesi 2,8 milyar litredir. Toplam üretim kapasitesinin %50’si maden suyuna aitken gazoz sanayinin üretim kapasitesi %21,4’tür. Meyve işleme sektörü de 2 milyar litre kapasiteye sahiptir. 2009 verilerine göre alkolsüz içeceklerde en az istihdama sahip sektörler gazoz ve maden suları sektörleriyken en fazla istihdam %21,6’lık payıyla meyve ve sebze işleme sektörüdür. Hane halkı istatistiklerinin 2008 yılı değerlerine göre yıllık tüketimlerin %22,6’lık değeriyle en büyük kısmını gıda ve alkolsüz içecekler sağlamaktadır, fert başına ortalama, aylık 163 TL harcama tespit edilmiştir.