Kullanım Şartları


1 - ÜYELİK SİSTEMİNİN TANIMI

Firmamız ,sözleşmeyi onaylayan üyelerine web sitemiz hizmetlerinden daha fazla

yararlanabilmesini sağlar. Bu yararlanma  şartları dönemsel olarak  web sitesinde yayınlanır.

Firmamız Üyelik sisteminin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır.

2 - ÜYELİK SİSTEMİNİN GİZLİLİK İLKESİ

Üyelik sistemi ile beraber kullanıcı kendisinin belirleyebileceği bir "Kullanıcı adı” ve "Şifre” ye

sahip olur. "Kullanıcı Adı” her üye için farklıdır. "Kullanıcı Adı” ve "Şifre” sadece kullanıcı

tarafından bilinir. "Şifre”nin gizliliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Firmamız

kullanıcı ya ait özel bilgileri (e-mail adresi, adres, telefon vb.) 3. kişi ve kurumlara vermeyeceğini

taahhüt eder.

3 – İŞLEMLERİN YAPILMASI

Üyelik bölümünden giriş yapılarak üye daha fazla seçeneğe ve avantaja kavuşabilir. Bu seçenek

ve avantajlar Firmamız Web Sitesi üzerinden bildirilecektir.

4 – ÜYE’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Üye, Üyelik formunda doldurduğu alanlardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Bilginin

hatalı ve noksan olduğu durumlarda doğacak aksaklıklardan dolayı sorumluluğun kendisine ait

olduğunu kabul eder.

b) Üye, Firmamız Web Sitesi üzerinde ki servislerin ve yazılımların telif hakkının kargobedava.net a ait olduğunu bilmelidir. Üye, Firmamız web sitesi üzerindeki hiç bir bilgiyi 3. şahıslar ile paylaşamaz.

c) Üyenin kullanıcı adı ve şifresini başka kişilerin kullanması tamamen üyenin sorumluluğu

altındadır.

d) Üye şifresi ile yapılan işlemlerin sorumluluğu Üyenin kendisine aittir.

e) Üye sitedeki işlemlerin bitiminden sonra çıkış yapmak zorundadır.

5.1. Üye kargobedava.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

5.2. Üye, kargobedava.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.3. kargobedava.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4. kargobedava.net  üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, kargobedava.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden  SİNE İTRİYAT’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

5.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur

6. kargobedava.net iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

7. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya  SİNE İTRİYAT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.SİNE İTRİYAT  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8. Anlaşmazlıkların çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklarda  MANAVGAT Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girer.