Müzik Aletleri ve Fiyatları

Müzik aletlerini Kitap Film Müzik ve Müzik kategorilerimizin altında bulabilirsiniz. Müzik, ses titreşimlerinin bir melodi oluşturup duygulara hitap etmesi ile açıklanabilir. Aslında müziğin belli bir tanımı yoktur, her kişi müziği kendi hisleriyle daha farklı anlatabilmektedir. Müzik dört ana unsurla tanımlanabilir. Bunlar diklik, süre, tını ve yoğunluktur. Kısaca açıklamak gerekirse; diklik, bir sesin tiz mi pes mi olduğu, yani ince mi kalın mı olduğunu belirten göstergedir ve birimi frekanstır. Süre, bir sesin sürüş uzunluğudur ve birlik, ikilik, dörtlük veya sekizlik şeklinde ifade edilmektedir. Yoğunluk, sesin gürlüğüne denmektedir, birimi ise desibeldir. Tını ise sesin rengidir; yani bir piyano ile bir akordeon aynı notayı aynı diklik, yoğunluk ve uzunlukta çaldıkları halde farklı sesler çıkarırlar, işte o aradaki farka sesin tınısı denmektedir. Müziği üreten kişiler bunu enstrümanlarla yani müzik aletleri ile yaparlar. Tarihin bulunan en eski müzik aleti, kuş kemiğinden yapılmış 35 bin yıl öncesine ait bir flüttür. Almanya’da bir mağara içinde bulunan bu flüt, bulunduğunda parçalara ayrılmış haldeydi. Özenle parçalar birleştirildikten sonra yaklaşık 22 cm uzunluğunda ve üzerinde 5 adet delik olan bir flüt ortaya çıkmıştır. Daha önceki bulgularda da Avusturya ve Fransa’da 19 ve 22 bin yıllık olduklarına kanaat getirilen flütler bulunmuştur. Bu da aslında bize müziğin neredeyse insanlığın varlığından beri hayatta olduğunu ve insanın müzikle birlikte yaşamını sürdürdüğünü göstermektedir. Günümüzde ise birçok gelişmiş enstrüman vardır. Bunların en bilinenleri; akordeon, gitar, org, piyano, keman, davul, vb. aletlerdir. Bu aletler kendi içlerinde yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar gibi gruplara ayrılmaktadırlar. Enstrümanların dışında müziği bize ileten müzik setleri ve mikrofon, kulaklık, gibi birçok müzik aksesuarı bulunmaktadır. Günümüzün popüler mesleklerinden DJ’lik yani disk jokeylik, müziği kontrol edip hangi parçanın çalınacağına karar vermektir. DJ’lerin kullandıkları amfiler ve müzik sistemleri de müzisyenler tarafından sıkça kullanılan ürünler arasındadır. Gelişen teknolojiler, müziğin de CD’ler üzerinden ya da dijital ortamlardan dinlenebilir bir sanat haline gelmesini sağlamıştır. Ayrıca, birçok müzik yazılımı ile sesler üzerinde oynama yapılabilir ve istenen en ideal sese ulaşılabilir hale gelinmiştir.